Program för månadsmöten.

 

 

Mötena i Torvalla är t.v. inställda p.g.a.  smittrisk Vi håller dock möten på nätet.

Vi kan dock träffas på onsdagar i Torvallas kaffé. Läs mer

Onsdag 13 mars. Möte på nätet. Läs hur!

Åter till startsidan