Aqualeaks - avslöjande om försäkring och läckande akvarium

Jag fick i uppdrag att ta reda på vad som gäller om akvariet springer läck i vardagsrummet. Det gäller inte om man blir blöt om fötterna, utan hur försäkringsbolagen ser på hur eventuella skador på hus och egendom regleras.

Jag kontaktade därför via e-post fyra försäkringsbolag, Folksam, If, Trygg-Hansa och Länsförsäkringar och ställde där frågor om ersättningsvillkor. Frågorna var:

Alla bolag svarade mer eller mindre utförligt. Folksam skickade sina finstilta försäkringsvillkor för självstudium istället för att svara på frågorna.

I princip kan man säga att alla bolag ersätter skador på bostad (byggnad) och inventarier via den vanliga hemförsäkringen och med den självrisk som gäller. Bor man i bostadsrätt kan man behöva ett bostadsrättstillägg (300 kr hos If). Om akvariet börjar läcka utan yttre påverkan får man ersättning men om t.ex. ett lekande barnbarn skulle kasta något tungt och hårt på akvariet kräver Folksam en s.k. allriskförsäkring som är ett tillägg. Övriga bolag har tydligen mera förståelse för barnbarnets agerande. Det finns inte några begränsningar för hur stort akvarium man har eller hur många. Bor man i hyresrätt kan det finnas krav på att väldigt stora akvarier skall ha anmälts till hyresvärden.

Man får normalt ersättning för möbler, mattor och andra föremål som blivit vattenskadade men med s.k. åldersavdrag (hur är det med antikviteter?). Man får dessutom ersättning för fiskar och växter men inte för själva akvariet.

Det spelar ingen roll om man bor i villa, bostadsrätt (se dock ovan) eller i hyresrätt, försäkringen täcker uppkomna skador. Bor man i hyresrätt och byggnaden blir skadad är det dock fastighetsägarens försäkring som täcker reparationskostnaderna, men fastighetsägaren kan i sin tur ställa krav på hyresgästen, som då får ersättning från sin hemförsäkring.

På frågan om akvarieföreningen skulle kunna teckna någon form av gruppförsäkring för sina medlemmar blev svaret att inget av bolagen har någon sådan försäkringsform och menade med hänvisning till hemförsäkringen att det inte heller fanns något behov av en sådan.

Till sist kan det ju vara bra att veta att en skadeanmälan alltid blir föremål för en utredning hos försäkringsbolaget och att det förutom de vanliga friskrivningarna från jordbävning, krigstillstånd och andra former av force majeur kan finnas andra finstilta kryphål som jag inte lyckats hitta.

Så - håll tätt!

Owe

Tillbaka