Välkommen som ny medlem i

Haninge Akvarieförening

 
Lite om föreningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra möten
 

 

Vår tipstolva

Våra aktiviteter

Vår hemsida

Är du nybörjare?

Våra auktioner

Utflykter

Medlemsförmåner

Bli medlem

Anmäl dig som medlem

Lite om föreningen

Hjärtligt välkommen till vår förening. Haninge akvarieförening bildades 1970 och är en förening för akvarieintresserade i Haninge med omnejd. Vi förkortar oss HAF.

HAF är med i Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund, SARF. I SARFs regi ordnas riksstämman varje år och dessutom ordnas Akvariets dag varje år i regi av någon nordisk akvarieförening. Vid bägge evenemangen hålls många intressanta föredrag.

Våra månadsmöten

Den andra onsdagen i varje månad utom juli och augusti träffas vi från kl. 19.00 i Torvalla idrottshall. Vi umgås, fikar och pratar fisk.

Dessutom har vi en föredragshållare, en film eller ett bildband på programmet. Vi lottar ut ”månadens fisk” till de närvarande och ibland spelar vi ”Fisko” som är en variant av Bingo.

 

 

Vår hemsida

HAFs  hemsida har du hittat när du läser detta. Lägg den bland dina favoriter. Där kan får du fortlöpande information om våra olika aktiviteter.

Odlingskampanjen

Vi deltar i SARFs odlingskampanj där man rapporterar odling av medlemmarnas olika fiskar. När du har odlat en fisk lämnar du ett odlingsprotokoll. Beroende på arternas olika svårighetsgrad kan du få en brons, silver eller guldnål som belöning. Odlar du i klubblokalen kan du dessutom få mängder av goda råd från övriga medlemmar.

Vår tipstolva

Varje månadsmöte har vi en tipstolva som är en frågetävling. Vi lägger ihop resultaten för höst– och vårmötena och vi delar ut fina priser till vinnarna. Det finns både lätta och svårare frågor så alla kan deltaga. Meningen med tipstolvan är inte tävlingsmomentet i sig utan den skall vara ett kul och lite spännande sätt för medlemmarna att lära sig mer om fiskar och växter. Man får en poäng för varje rätt svar samt dessutom 10 poäng för varje gång man är med och svarar. De två sämsta resultaten räknas bort.

Våra månadsaktiviteter

Ungefär en gång i månaden har vi en gemensam aktivitet i klubblokalen. Det kan vara limning av akvarier, tillverkning av foderfångsthåvar, artemiakläckare etc. I en del fall får du betala för materialkostnaden. Vi jobbar tillsammans och behöver du hjälp så finns den på plats.

Är du nybörjare?

Om du vill kan du få hjälp med olika frågor som rör akvaristiken. Du kan få en ”fadder” i föreningen. Det är i så fall en erfaren medlem som du kan vända till om du har frågor eller problem. Du kan naturligtvis fråga vem som helst men din ”fadder” följer dig ditt första medlemsår och ser till att du inte gör några onödiga nybörjarfel.

Våra auktioner

Varje månadsmöte har vi auktion på fiskar, växter och tillbehör. Där kan du göra fynd.

Varje höst,  har HAF sin traditionella storauktion. Där säljs fiskar, växter och tillbehör inlämnade av medlemmar i Storstockholms akvarieföreningar. Ett tusental poster brukar byta ägare.

Du kan både ropa in och sälja. Har du lyckats i odlingskampanjen är detta ett ypperligt tillfälle att sälja resultatet.

Utflykter

På jakt efter mysis-räkor

Vår och höst brukar vi göra gemensamma foderutflykter där vi fångar mygglarver eller mysisräkor

Dina medlemsförmåner

Som medlem har du

  • rabatter i de zoo-affärer som annonserar i vår medlemstidning

Bli medlem

Du är välkommen att bli medlem. Kom till nästa månadsmöte (se här) eller kom till klubblokalen (se här). Du kan också sända e-post till epost@haningeakvarieforening.se  Årsavgiften, 200 kr (25 kr för juniorer under 18 år) kan du betala in på plusgiro 211389-2.

Åter till startsidan