Några tips

Små tips

Ett litet akvarium är svårare än ett stort. 100 - 150 liter är en bra storlek.

Ha inte för många fiskar i akvariet.

Mata ofta men lite. Allt ska vara uppätet efter några minuter.

Variera fodret och servera levande eller fryst/levande någon gång/vecka.

För att få balans i akvariet krävs många växter.

Använd grus av storlek 3-5mm.

Lägg i så mycket grus att det blir ca 5 cm i framkant och 10 cm bakkant.

Ljuset bör vara tänt 10 -12 timmar per dygn. En timer är praktisk.

Byt 1/4 del av vattnet varannan vecka.

Tillsätt gärna 1 msk jodfritt salt till 100 liter vatten vid vattenbyte. Det kan förebygga sjukdomar.

Tillsätt gärna järngödning i vattnet för växternas skull.

Läs gärna någon bok innan köpet av fiskar. Eller prata med en erfaren akvarist.

Tillbaka