Detta månadsmöte kommer att ske utom/inomhus i ett experimentväxthus i KTHs regi, men drivs av doktorand Björn Oliviusson. 
AquaPond kallas det när man har fisk i kärl med växter rötter som hänger ner i karen, dessa fungerar som filter för vattnet, tar till sig näring från fiskarnas avföring och kan tillföra t.ex. tomater ovan karen och matfisk under växterna. Jag har lagt in mer text och ett klipp från Youtube om detta på klubbens FBsida, kolla där och framför allt kom till Berga Lantbruksskola 15/6 1100. Vi tar med nåt gott att äta med. Gratis är gott.

Tyrone

Tillbaka